X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Eşcinsellik, Transeksüalite, LGBTİ...

EŞCİNSELLİK, TRANSEKSÜALİTE, LGBTİ… RENKLER ÜZERİNE BİR YAZI…

EŞCİNSELLİK, TRANSEKSÜALİTE, LGBTİ…RENKLER ÜZERİNE BİR YAZI…“Cinsiyet kavramını herkes bildiğini sanır.Cinsiyet tekil değildir,doğrusal değildir,ya hep ya hiç değildir,sadece ...

 60946 Okunma